PowerPoint II - pokročilí

Školení PowerPoint základní je určené začátečníkům, kteří v programu PowerPoint zatím vytvořili pouze několik jednoduchých prezentací nebo jej ještě vůbec nepoužívali. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu prezentací. Naučí se vytvořit prezentaci obsahující text, obrázky, tabulky, diagramy i grafy. Naučí se efektivně formátovat snímky, text i vložené objekty pomocí přednastavených motivů, používat jednoduché animace, připravit si podklady pro prezentaci a prezentaci předvést.

Požadované znalosti: Základní znalosti MS Office.

Délka kurzu:     2 dny

Místo konání:  Pardubice

Osnova kurzu:

Příprava prezentace- prezentační metody
- volba vhodného způsobu prezentace
- doporučené zásady při vytváření prezentací a jejich snímků

Vytvoření nové prezentace v Microsoft PowerPoint- z šablony
- prázdná prezentace
- motivy

Práce se snímky- vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování snímků
- rozložení snímku

Práce s textem- textová pole
- formátování písma
- formátování odstavců

Práce s objekty- vkládání a úprava obrázků (fotografií)
- výřez obrazovky
- kreslení objektů a jejich úprava
- vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
- vytváření a úprava objektů typu SmartArt

Tabulky a grafy- vkládání a úprava tabulek
- styly tabulek
- vkládání grafů a jejich formátování
- vložení grafu nebo tabulky z programu Excel

Úprava vzhledu prezentace- barevná schémata
- pozadí snímků
- záhlaví a zápatí

Efekty- přechodové efekty při střídání snímků
- základní animace objektů

Příprava před prezentací- poznámky
- podklady
- tisk prezentace
- přenesení prezentace na jiný počítač
- vyzkoušení a předvedení prezentace

a

Novinky na email

Přihlášení