MS Excel V - makra

Školení Excel makra je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy a upravit nebo rozšířit funkčnost prostředí programu Excel podle svých představ. Školení je zaměřeno na osvojení praktických postupů při zaznamenávání maker. Posluchači školení se také seznámí se základními možnostmi úpravy maker v programovacím jazyce Visual Basic a se zásadami zabezpečení maker.


Požadované znalosti:
znalosti na úrovni školení Excel III pokročilý.

Délka kurzu:  2 dny
Místo školení: - Pardubice
Osnova kurzu:
Makra v Microsoft Excel - úvod - úvod do problematiky maker
- rizika využití maker
- nastavení zabezpečení
- odstranění maker ze sešitu
Záznam maker - absolutní a relativní adresy
- doporučené postupy
- automatizace složitých kroků
Spouštění maker - klávesové zkratky
- ikony na pásu karet
- tlačítka a objekty v listu
Formulářové prvky - tlačítka
- další ovládací prvky
- propojení ovládacího prvku s buňkou
- zápis dat pomocí formuláře
Základy objektového modelu - editor jazyka Visual Basic
- seznámení s objektovým modelem Microsoft Excel
- předdefinované objekty - Selection, ActiveSheet
- nahrazení pevných adres oblastí v makruNovinky na email

Přihlášení