MS Outlook

Školení Access pokročilý je určené uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější databáze a navrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači se seznámí s pokročilými možnostmi vytváření tabulek a dotazů, naučí se vytvářet dotazy pro úpravu dat včetně použití základních SQL dotazů. Znalosti práce s formuláři budou rozšířeny o práci s událostmi a napojení parametrických dotazů na hodnoty ve formuláři. Posluchači se naučí upravit výchozí chování databáze a nastavit zabezpečení.

Požadované znalosti: Znalosti na úrovní školení MS Access základní kurz.

Délka kurzu:     2 dny

Místo konání:  Pardubice

Osnova školení:


Zopakování důležitých pojmů- pole/záznam
- relace
- primární klíč
- referenční integrita dat

Pokročilé nastavení tabulky- další datové typy
- složitá ověřovací pravidla
- vstupní maska

Pokročilá práce s dotazy- výběrové dotazy
- parametrické dotazy
- výběr jedinečných hodnot
- akční dotazy
- propojení dotazu s formulářem
- složené dotazy
- nastavení spojení v dotazu
- syntaxe příkazu SELECT

Formuláře- ovládací prvky formuláře
- formuláře s podformulářem
- filtrovací formulář
- předávání dat mezi formuláři
- dodatečné výpočty na formuláři
- události ovládacích prvků

Import a export- import dat z Microsoft Excel
- import z jiných zdrojů (Access, textový soubor, Sharepoint)
- automatický import
- možnosti propojení s Excelem
- export do PDF a programu Word

Údržba a zabezpečení databáze v Microsoft Access- přepínací formulář
- možnosti Po spuštění
- makro spouštěné při otevření databáze
- kontrola a komprese databáze
- možnosti zabezpečení

 

Novinky na email

Přihlášení