MS Excel IV - expert

Školení Excel expert je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy, používat pokročilé nástroje pro analýzu dat a databázové funkce, pracovat s externími daty a seznámit se se základy jazyka Visual Basic for Applications (VBA).


Požadované znalosti:
znalosti na úrovni školení Excel III pokročilý.

Délka kurzu:  2 dny
Místo školení: - Pardubice
Osnova kurzu:
Funkce pro experty- vyhledávací funkce
- maticové funkce
- databázové funkce
- pokročilé možnosti podmíněného formátování
- megavzorce
- snímek
Databáze v Microsoft Excel- zásady při vytváření databáze
- souhrny
- rozšířený filtr - delší dotaz, vzorec
- rychlá analýza dat
- import externích dat
- text do sloupců
- hledání řešení
- řešitel
- datová krychle
Kontingenční tabulky (Pivot Tables)- pokročilé možnosti kontingenční tabulky
- výpočtová pole a položka
- využití externích dat
- vícenásobné pole
- POWERPIVOT
Grafy pro experty- grafy vodopád, krabicový, Pareto
- stromové mapy, vícevrstvý prstencový graf
- 3D maps (2016)
- grafy s dynamickou oblastí
- úpravy kontingenčních grafů
Tvorba maker- úvod do problematiky maker
- absolutní a relativní adresy
- zabezbečení maker
- editor jazyka Visual Basic
Objektový model Microsoft Excel- seznámení s objektovým modelem
- práce s buňkou - objekt Cell
- práce s oblastí - objekt Range
- práce s listem - objekt WorkSheet
- práce se sešitem - objekt Workbook
Formulářové prvky- vložení tlačítka
- přiřazení makra tlačítku
- další ovládací prvky
- zápis dat pomocí formulářeNovinky na email

Přihlášení