Aktuality


 

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: Pardubice

Osnova kurzu:

Pokročilé formátování odstavců- nastavení odsazení, řádkování a mezer
- klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
- tok textu, dělení slov
- text ve sloupcích
- odrážky a číslování odstavců
- nastavení tabulátorů

Formátování dokumentu pomocí stylů- výhody používání stylů
- přednastavené styly a jejich úprava
- přednastavené motivy a jejich vliv na vzhled dokumentu
- víceúrovňové číslování a odrážky

Záhlaví a zápatí- vložení číslování stránek
- vložení konce stránky

Tabulky v Microsoft Word- vytvoření tabulky
- práce s řádky a sloupci, sloučení buněk
- formátování tabulky, styly tabulek
- seřazení údajů v tabulce
- vzorce v tabulce
- převod tabulky na text a opačně

Vkládání objektů- vložení obrázku
- změna vlastností obrázku
- výřez obrazovky
- vkládání grafů a tabulek z Excelu

Šablony- vytváření a používání vlastních šablon

Nástroje pro práci s textem- automatické opravy
- kontrola pravopisu
- vyhledávání v textu

Tisk a publikování dokumentu- nastavení tisku a tiskárny
- uložení do formátu PDF

Nastavení Microsoft Word- úprava panelu nástrojů Rychlý přístup

 

 

 
V tomto kurzu Vás naučíme upravovat již vytvořené webove stránky a vytvářet jednoduché webové presentace.

Požadované znalosti:
Znalost ovládání PC a interntu.
Typ kurzu: Odpolední - koná se vždy 1 x casino gratuit en ligne týdně od 16:00 do 19:15 hod
Délka kurzu: 5 týdnů
Termíny kurzů: volejte 605 877 777
Cena: 2.500,-Kč

Pro ostatní termíny a bližší informace volejte 605 877 777.

Školení PowerPoint základní je určené začátečníkům, kteří v programu PowerPoint zatím vytvořili pouze několik jednoduchých prezentací nebo jej ještě vůbec nepoužívali. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu prezentací. Naučí se vytvořit prezentaci obsahující text, obrázky, tabulky, diagramy i grafy. Naučí se efektivně formátovat snímky, text i vložené objekty pomocí přednastavených motivů, používat jednoduché animace, připravit si podklady pro prezentaci a prezentaci předvést.

Požadované znalosti: Základní znalosti MS Office.

Délka kurzu:     2 dny

Místo konání:  Pardubice

Osnova kurzu:

Příprava prezentace- prezentační metody
- volba vhodného způsobu prezentace
- doporučené zásady při vytváření prezentací a jejich snímků

Vytvoření nové prezentace v Microsoft PowerPoint- z šablony
- prázdná prezentace
- motivy

Práce se snímky- vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování snímků
- rozložení snímku

Práce s textem- textová pole
- formátování písma
- formátování odstavců

Práce s objekty- vkládání a úprava obrázků (fotografií)
- výřez obrazovky
- kreslení objektů a jejich úprava
- vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
- vytváření a úprava objektů typu SmartArt

Tabulky a grafy- vkládání a úprava tabulek
- styly tabulek
- vkládání grafů a jejich formátování
- vložení grafu nebo tabulky z programu Excel

Úprava vzhledu prezentace- barevná schémata
- pozadí snímků
- záhlaví a zápatí

Efekty- přechodové efekty při střídání snímků
- základní animace objektů

Příprava před prezentací- poznámky
- podklady
- tisk prezentace
- přenesení prezentace na jiný počítač
- vyzkoušení a předvedení prezentace

a

Školení PowerPoint základní je určené začátečníkům, kteří v programu PowerPoint zatím vytvořili pouze několik jednoduchých prezentací nebo jej ještě vůbec nepoužívali. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu prezentací. Naučí se vytvořit prezentaci obsahující text, obrázky, tabulky, diagramy i grafy. Naučí se efektivně formátovat snímky, text i vložené objekty pomocí přednastavených motivů, používat jednoduché animace, připravit si podklady pro prezentaci a prezentaci předvést.

Požadované znalosti: Základní znalosti MS Office.

Délka kurzu:     2 dny

Místo konání:  Pardubice

Osnova kurzu:

Příprava prezentace- prezentační metody
- volba vhodného způsobu prezentace
- doporučené zásady při vytváření prezentací a jejich snímků

Vytvoření nové prezentace v Microsoft PowerPoint- z šablony
- prázdná prezentace
- motivy

Práce se snímky- vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování snímků
- rozložení snímku

Práce s textem- textová pole
- formátování písma
- formátování odstavců

Práce s objekty- vkládání a úprava obrázků (fotografií)
- výřez obrazovky
- kreslení objektů a jejich úprava
- vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
- vytváření a úprava objektů typu SmartArt

Tabulky a grafy- vkládání a úprava tabulek
- styly tabulek
- vkládání grafů a jejich formátování
- vložení grafu nebo tabulky z programu Excel

Úprava vzhledu prezentace- barevná schémata
- pozadí snímků
- záhlaví a zápatí

Efekty- přechodové efekty při střídání snímků
- základní animace objektů

Příprava před prezentací- poznámky
- podklady
- tisk prezentace
- přenesení prezentace na jiný počítač
- vyzkoušení a předvedení prezentace

a

V naší nabídce naleznete dva základní kurzy programu MS PowerPoint.

 

Novinky na email

Přihlášení