CorelDRAW II - pokročilí

Školení CorelDRAW pokročilý je určené pro posluchače, kteří již CorelDRAW používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Posluchači se seznámí s pokročilými nástroji pro vytváření vlastní grafiky, s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a rozšíří si svoje znalosti v práci s textem.

 

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: Pardubice

Osnova kurzu:

Nastavení CorelDRAW
Modifikace křivek v  v CorelDRAW- vybírání uzlů
- odebírání uzlových bodů
- vyhlazení křivky
- manipulace s křivkou
- tvarování uzlů
- přímka x křivka
- spojování a rozdělení křivek

Rozšíření znalostí o výplních- síťové výplně
- postscriptové výplně
- interaktivní výplň

Práce s vrstvami- vytvoření, přejmenování, odstranění vrstvy
- skrývání vrstvy
- přesouvání objektů mezi vrstvami

Přesné umístění objektů a práce se skupinou objektů- rozmístění objektů
- pořadí zobrazení objektů
- zarovnání objektů
- seskupit, rozložit
- booleovské operace

Speciální efekty- přechod
- kontura
- deformace
- obálka
- vysunutí
- stín
- průhlednost
- malířské techniky
- čočka
- perspektiva
- kopírování a klonování efektů

Text - rozšíření znalostí- text na osnově
- převod textu na křivky
- přidávání dalších fontů

Kótování
Rastrová grafika- vkládání rastrové grafiky
- základní úpravy rastrové grafiky
- převod na rastrovou grafiku
- speciální efekty

Import a Export

 

Novinky na email

Přihlášení