MS Access I základní

Školení Access základní je určené pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat data, vytvářet formuláře, vyhledávat a třídit data pomocí filtrů a dotazů a vytvářet tiskové sestavy.

Požadované znalosti: Základní znalosti MS Office.

Délka kurzu:     2 dny

Místo konání:  Pardubice

Osnova kurzu:

Základní pojmy v Microsoft Access- popis prostředí programu Access
- relační databáze
- struktura databáze
- objekty v databázi
- základní postupy při návrhu databáze

Práce s tabulkami- zobrazení datového listu
- práce s daty
- import dat z externího zdroje
- řazení a filtrování záznamů
- vnořený datový list

Nastavení tabulek- návrhové zobrazení
- základní datové typy
- vlastnosti polí
- primární klíč
- ověřovací pravidla

Relace- nastavení relace
- vlastnosti relace
- referenční integrita dat

Dotazy- výběrový dotaz
- vypočítávané pole
- výpočty souhrnů
- parametrické dotazy
- křížové dotazy

Formuláře- vytvoření formuláře pomocí průvodce
- možnosti zobrazení formuláře
- vlastnosti formuláře
- grafická úprava formuláře
- ovládací prvky formuláře
- vytvoření formuláře s podformulářem

Sestavy- vytvoření jednoduché sestavy
- možnosti zobrazení sestavy
- vlastnosti sestavy
- grafická úprava sestavy

Novinky na email

Přihlášení