MS Excel III - pokročilí

Školení Excel pokročilý je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce (např. funkce KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF atd.), propojovat listy a sešity, vytvářet složitější typy grafů, pracovat s databázemi, vyhodnocovat data pomocí kontingenčních tabulek a grafů a dokument zabezpečit.
 

Délka kurzu:        dva dny
 
Místo školení:      Pardubice

Podmíněné formátování (Conditional Formatting)- pomocí hodnoty buňky
- pomocí vzorce
- rychlé styly v podmíněném formátování

Vzorce- zadávání složitějších vzorců
- pojmenování buněk a oblastí
- vliv přesunů a kopírování při absolutním adresování

Funkce- funkce KDYŽ (IF)
- funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP)
- funkce SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL
- vkládání a úprava vnořených funkcí
- vybrané funkce z kategorie Text, Datum a čas
- převod čísel uložených jako text na čísla
- ošetření chybových hlášení

Propojení- propojení listů, sešitů
- propojení s aplikací Word, PowerPoint
- sloučení dat z více tabulek

Grafy- typy grafů
- kombinované typy grafů
- vytváření grafů v buňce

Databáze v Microsoft Excel- příprava dat
- víceúrovňové řazení
- pokročilé možnosti filtrování
- vlastní seznam
- ověření dat
- extrahování jedinečných hodnot
- seskupení dat

Kontingenční tabulky (Pivot Tables)- vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů
- filtrace a řazení v kontingenční tabulce
- nástroj Průřez a Časová osa (Slicer, Timeline)
- možnosti zobrazení
- seskupení kategorií
- funkce Zobrazit hodnoty jako
- opakující se popisky v kontingenčních tabulkách

Zabezpečení dokumentu- zámek listu a sešitu
- skrytí vzorců
- uložení souboru s heslem

Nastavení Microsoft Excel- vytvoření uživatelského pásu karet
- panel rychlý přístup

 

Novinky na email

Přihlášení