MS Excel VI - analýza dat

Školení Excel analýza dat je určené uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z externích zdrojů, vytvářet souhrny, přehledy, kontingenční tabulky a grafy a používat databázové a vyhledávací funkce.


Požadované znalosti:
znalosti na úrovni školení Excel pokročilý.

Délka kurzu:  2 dny
Místo školení: - Pardubice
Osnova kurzu:
Práce s daty v Microsoft Excel- zásady při vytváření databáze
- víceúrovňové řazení
- pokročilé možnosti filtrování
- vlastní seznam
- ověření dat
- sloučení dat z více tabulek
- rozšířený filtr - delší dotaz,vzorec
- import externích dat
- text do sloupců
- extrahování jedinečných hodnot
Funkce- funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP)
- funkce SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL
- převod čísel uložených jako text na čísla
- ošetření chybových hlášení
- vyhledávací funkce
Analytické nástroje Microsoft Excel- souhrny
- hledání řešení
- Řešitel
Kontingenční tabulky (Pivot Tables)- vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů
- filtrace a řazení v kontingenční tabulce
- nástroj Průřez a časová osa (Slicer, Timeline)
- možnosti zobrazení
- pokročilé možnosti kontingenční tabulky
- seskupení kategorií
- funkce Zobrazit hodnoty jako
- opakující se popisky v kontingenčních tabulkách
- výpočtová pole a položka
- využití externích dat
- vícenásobné pole
- PowerPivot
Grafy- rozdíly mezi typy grafů
- kombinované typy grafů
- vytváření grafů v buňce
- grafy s dynamickou oblastí
- úpravy kontingenčních grafů
Reporting- zásady pro přípravu reportů
- rychlá analýza dat (2013)
- prezentace datNovinky na email

Přihlášení