Tvorba aplikací pro MS Excel


 

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: Pardubice

Osnova kurzu:

Pokročilé formátování odstavců- nastavení odsazení, řádkování a mezer
- klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
- tok textu, dělení slov
- text ve sloupcích
- odrážky a číslování odstavců
- nastavení tabulátorů

Formátování dokumentu pomocí stylů- výhody používání stylů
- přednastavené styly a jejich úprava
- přednastavené motivy a jejich vliv na vzhled dokumentu
- víceúrovňové číslování a odrážky

Záhlaví a zápatí- vložení číslování stránek
- vložení konce stránky

Tabulky v Microsoft Word- vytvoření tabulky
- práce s řádky a sloupci, sloučení buněk
- formátování tabulky, styly tabulek
- seřazení údajů v tabulce
- vzorce v tabulce
- převod tabulky na text a opačně

Vkládání objektů- vložení obrázku
- změna vlastností obrázku
- výřez obrazovky
- vkládání grafů a tabulek z Excelu

Šablony- vytváření a používání vlastních šablon

Nástroje pro práci s textem- automatické opravy
- kontrola pravopisu
- vyhledávání v textu

Tisk a publikování dokumentu- nastavení tisku a tiskárny
- uložení do formátu PDF

Nastavení Microsoft Word- úprava panelu nástrojů Rychlý přístup

 

 

  

Tento kurz je určen pro začátečníky z řad seniorů, kteří se chtějí nenáročnou formou naučit základy ovládání počítače, využívat internet a e-mail.  V průběhu kurzu Vás naučíme využívat internet, komunikovat pomocí e-mailu.
 
Požadované znalosti: Nejsou požadovány předchozí znalosti v oblasti PC.
Typ kurzu:  denní - 2 dny - od 8:00 do 14:30 hod
 
Termíny kurzu pro rok 2018:
30 a 31.1.2018
17 a 24.4.2018
18 a 25.9.2018
 

Novinky na email

Přihlášení