Aktuality

Tvorba nadstavbových aplikací v Excelu

Toto řešení je vhodné zejména pro často se opakující akce u kterých vytvořením aplikace nad tabulkami v Excelu dosáhnete zpravidla velké úspory práce a času. Jde například o sběr dat pomocí formulářů a jejich následný převod do databáze pro další zpracování, různé plánovače, harmonogramy, sobory pro agregaci dat z různých zdrojů atd. 

Tyto programy, jejichž tvorba je často v ceně okolo 2-5.000,- Kč Vám mohou při dobré analýze ušetřit překvapivě mnoho času. Jde o to, že plně využijete možností prostředí MS Excel a vytvořený program je zpravidla jen malou ale velmi účinnou nadstavbou Excelu.

 

Novinky na email

Přihlášení